Privacy Statement

25 mei 2018

Car Driver Deals , onderdeel van Atvangarde B.V., biedt verhuurproducten (hierna te noemen: mobiliteit) en mobiliteitsdiensten aan. Respect voor de privacy is voor Car Driver Deals het uitgangspunt bij al haar activiteiten.

Car Driver Deals verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) klanten en van contactpersonen van zakelijke relaties (zoals zakelijke klanten, leveranciers en partners). De verwerking van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met ons Car Driver Deals Privacy Statement en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. In ons Car Driver Deals Privacy Statement hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Let op: als uw bedrijf persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, adviseren wij u om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Car Driver Deals Privacy Statement aan hen geven of hen verwijzen naar dit Car Driver Deals Privacy Statement op de website van Car Driver Deals (www.cardriverdeals.com). Uw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

A - Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Car Driver Deals
Hoofdstraat 49
6051 AK Maasbracht

B - Wat zijn de belangrijkste verwerkingen van Car Driver Deals en welke gegevens leggen wij daarbij van u vast?

B.1 Zakelijke Mobiliteit
Car Driver Deals biedt aan de zakelijke markt verschillende vormen van mobiliteit aan. Wij hebben een contract afgesloten met uw werkgever voor het aanbieden van mobiliteit. Als u volgens de voorwaarden van dit contract gebruik mag maken van (een vorm van) mobiliteit, deelt uw werkgever uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en een kopie rijbewijs met ons. Zo kunnen wij contact met u kunnen opnemen en weten wij en onze leveranciers of partners wie er in de auto rijdt. Wanneer u een auto bij Car Driver Deals rijdt, leggen wij ook gegevens met betrekking tot de auto vast (zoals kenteken, type en uitvoering, brandstof, fiscale waarde en bijtellingspercentage). Soms hebben wij geen passende auto in onze eigen vloot op voorraad. In dat geval schakelen wij een extern verhuurbedrijf in en delen wij uw naam, adres, telefoonnummer en kopie rijbewijs, zodat u of uw werknemer een passende auto krijgt. Gedurende de looptijd van het contract, verwerken wij aanvullende informatie. Die informatie is nodig om uw gebruik van het voertuig te beheren en het dagelijks beheer van het voertuig af te handelen. Deze gegevens delen wij met uw werkgever (vaak in de vorm van rapportages).
B.2 Privé Mobiliteit
Car Driver Deals biedt aan consumenten verschillende vormen van mobiliteit aan. Als u vragen heeft over de mobiliteit kunt u op internet een contactformulier invullen met uw naam en contactgegevens. Deze gegevens gebruiken wij alleen om uw vraag te beantwoorden. U kunt op internet ook direct een aanvraag doen voor mobiliteit. Aangezien wij u daarna direct een vrijblijvende overeenkomst aanbieden, hebben wij daarvoor uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over het gewenste contract nodig. Als u de mobiliteit definitief wilt bestellen, stuurt u de overeenkomst ondertekend naar ons terug. Als u gaat rijden met de auto vragen wij u om uw rijbewijs te uploaden (waarbij u uw pasfoto en Burgerservicenummer afschermt). Soms hebben wij geen passende auto in onze eigen vloot op voorraad. In dat geval schakelen wij een extern verhuurbedrijf in en delen wij uw naam, adres, telefoonnummer en kopie rijbewijs, zodat u alsnog een passende auto krijgt. Car Driver Deals registreert ook het kenteken van uw voertuig, de bijbehorende kosten, de plaats van aflevering en de huurperiode. Uw gegevens worden ook gebruikt om u te attenderen op noodzakelijk onderhoud voor de auto en de eventuele APK keuring.
B.3 Aanvullende dienstverlening
B.3.1 Schadeafhandeling
Het kan voorkomen dat u schade krijgt aan uw voertuig, mogelijk veroorzaakt door uzelf of door derden. In dat geval kan het nodig zijn de schade te laten herstellen en/of voor u vervangend vervoer te regelen. Als u schade hebt, moet u dit onmiddellijk melden bij onze Afdeling Service of de aangegeven externe verhuurmaatschappij. Wij of de externe verhuurmaatschappij registreren voor schadeafhandeling de volgende gegevens:
  • Uw naam, contactgegevens, voertuiggegevens, schadegegevens, gegevens over de aard en omvang van de schade (incl. foto’s van het voorval), informatie over eventuele andere inzittenden en getuigen en alle overige relevante informatie;
  • Relevante gegevens van eventuele derden die bij de schade betrokken zijn, zoals naam, verzekeringsmaatschappij en polisnummer, eventuele schadeclaims van deze derden;
  • Indien beschikbaar: getuigenverklaringen en/of een door de politie opgemaakt proces-verbaal.
  • Eventuele overige relevante gegevens die direct of indirect te maken hebben met de schade.
Wij kunnen relevante gegevens delen met betrokken verzekeringsmaatschappijen, externe verhuurmaatschappijen of andere betrokken partijen (zoals verhaalbijstand dienst).

Soms schakelt Car Driver Deals een expertisebureau in om de schade te bepalen. Dan wordt met dit expertisebureau relevante informatie gedeeld ten behoeve van het onderzoek. Het schaderapport dat door dit expertisebureau wordt opgemaakt, wordt gedeeld met Car Driver Deals. Ook kan Car Driver Deals andere experts inschakelen die zij nodig acht voor afwikkelen van schade of claims (zoals een medisch of juridisch expert). Ook de terugkoppeling die Car Driver Deals van deze experts terugkrijgt, legt Car Driver Deals vast.
B.3.2 Pechhulp
Als u onderweg pech heeft, kan Car Driver Deals of de externe verhuurmaatschappij pechhulp regelen. Wij hebben hiervoor contracten gesloten met derde partijen zoals gespecialiseerde pechhulpdiensten, sleepdiensten en externe verhuurmaatschappijen. Car Driver Deals registreert bij pechhulp uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, het kenteken van uw voertuig en de plaats waar bijstand gevraagd en verleend wordt. Deze informatie deelt Car Driver Deals met de derde partij die u bijstaat met uw pechhulp.
B.3.3 Vervangend vervoer
Bij schade, pech of diefstal kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor vervangend vervoer. Het verhuurbedrijf registreert dan uw naam, adres, woonplaats en gegevens van uw rijbewijs.
B.3.4 Diefstal van de auto
Bij diefstal van de auto onderzoeken wij de diefstal en kunnen wij relevante gegevens uitwisselen met een gespecialiseerd onderzoeksbureau en met de politie. Wij vragen indien nodig politierapporten op en registreren dit rapport.
B.3.5 Reparatie, onderhoud en banden
Veiligheid staat voorop. Het is daarom nodig dat er regelmatig reparatie-, onderhouds- en bandendiensten voor uw voertuig worden uitgevoerd. Hiervoor leggen wij uw naam, uw contactgegevens, uw e-mailadres, het kenteken, het merk, het model en de onderhoudsgeschiedenis van uw voertuig vast. Deze informatie delen wij met onze servicepartners of externe verhuurmaatschappijen. Car Driver Deals voert namelijk niet zelf reparatie-, onderhouds- en bandendiensten uit. Zij schakelt hiervoor servicepartners of externe verhuurmaatschappijen in (zoals dealers/garages, onderhoudsbedrijven, bandenwisselbedrijven). U kunt soms ook direct contact opnemen met een servicepartner of externe verhuurmaatschappij. In dat geval verstrekt u zelf uw gegevens aan de servicepartner of externe verhuurmaatschappij. De servicepartner of externe verhuurmaatschappij koppelt de uitgevoerde werkzaamheden, de kosten daarvan, uw kilometerstand en uw naam en kenteken aan ons terug.
B.3.6 Verwerken van boetes voor verkeersovertredingen en –misdrijven en parkeerboetes
Parkeerboetes of boetes voor verkeersovertredingen of –misdrijven worden door de organisaties die daarmee zijn belast (zoals CJIB of gemeentes) doorgestuurd aan de kentekenhouder (Car Driver Deals of externe verhuurbedrijven). Car Driver Deals zorgt voor tijdige betaling. Omdat u als rijder in ons systeem gekoppeld bent aan dit kenteken, belasten wij deze boetes direct aan u door. Bent u een zakelijke rijder en betaalt u niet tijdig, dan belasten wij de boete door aan uw werkgever. In dat geval sturen we ook de boete mee. Soms hebben wij met uw werkgever de afspraak gemaakt dat wij boetes direct doorbelasten aan uw werkgever. Ook als niet duidelijk is welke rijder aan een kenteken is gekoppeld, belast Car Driver Deals de boete door aan de werkgever en stuurt daarbij ook de boete mee. De regels over verkeers- of parkeerovertredingen kunnen anders zijn in andere landen. Soms zijn wij wettelijk verplicht gegevens over de bestuurder te verstrekken aan een bevoegde buitenlandse instantie. Dit kan politie zijn, maar bijvoorbeeld ook een gemeente. De buitenlandse instantie kan zich dan rechtstreeks tot u wenden om te achterhalen wie op dat bewuste moment de bestuurder van de auto was. In voorkomende gevallen leggen wij de informatie vast die wij hebben ontvangen van de bevoegde instanties: het kenteken van het voertuig, de aard, de plaats en het tijdstip van de overtreding en de oplegde boete. Ook leggen wij de gegevens die wij hebben verstrekt aan de bevoegde instantie vast.

C - Website bezoek en cookies

C.1 Het gebruik van cookies
Car Driver Deals maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.
C.2 Toestemming voor het gebruik van cookies
Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.
C.3 De gebruikte type cookies en hun doelstellingen
Wij gebruiken de volgende type cookies:
– Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op.
– Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:
  • het aantal unieke bezoekers
  • hoe vaak gebruikers de site bezoeken
  • welke pagina’s gebruikers bekijken
  • hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
  • bij welke pagina bezoekers de site verlaten
– Tracking cookies van anderen: hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.

C.4 - Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een e-mail te sturen via [email protected] Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

C.5 - Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies ten alle tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu.

Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kunnen daardoor vaker worden herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

C.6 - Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op Car Driver Deals wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via [email protected] Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

C.7 - Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

D - Contactpersonen zakelijke relaties

D.1 Op bezoek bij Car Driver Deals
Wanneer u Car Driver Deals bezoekt, kunnen wij uw naam, het bedrijf waarvoor u werkt en eventuele contactgegevens registreren. Wij doen dit voor uw en onze veiligheid.
D.2 Solliciteren bij Car Driver Deals
Gaat u solliciteren bij Car Driver Deals? Dan verzamelt Car Driver Deals diverse sollicitatiegegevens, zoals uw curriculum vitae en uw sollicitatiebrief of e-mail. Soms vragen wij ook getuigschriften en/of een Verklaring Omtrent Gedrag op te sturen en/of een assessment te laten doen waarvan wij –na uw toestemming- het rapport krijgen.

E - Marketing, enquêtes en reclame

Wij hebben graag tevreden klanten. Daarom versturen we enquêtes naar onze klanten en rijders waarin we feedback vragen over onder andere onze diensten en dienstverlening. Wij gebruiken hiervoor uw naam, uw adres, uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres. Als u van ons geen enquêtes meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals opgenomen in dit Car Driver Deals Privacy Statement.

Wij willen u ook graag op de hoogte houden van relevante informatie, zoals evenementen, speciale aanbiedingen of nieuws over (nieuwe) producten en diensten. Wij gebruiken hiervoor uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en/of uw interesses die wij al van u hebben of die u zelf hebt verstrekt voor dit doel. Wilt u geen nieuwsbrieven, tijdschriften of andere reclame van ons ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de hiervoor bestemde links in onze e-mails of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in dit Car Driver Deals Privacy Statement.

F - Naleving van wettelijke verplichtingen en bescherming van de bezittingen en belangen van Car Driver Deals

Car Driver Deals moet zich houden aan de wet. Dit betekent dat Car Driver Deals uw persoonsgegevens (ook) kan verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Ook kan Car Driver Deals verplicht zijn medewerking te verlenen aan een verzoek van een openbare of overheidsinstanties (binnen of buiten Nederland). Daarnaast wil Car Driver Deals ook haar eigen bezittingen en belangen beschermen. In dat kader kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken waar wij dat gepast en nodig vinden. Bijvoorbeeld (niet limitatief):

(a) ter uitvoering van ons acceptatiebeleid;
(b) in het kader van juridische procedures;
(c) om te zorgen voor betaling van onze facturen;
(d) om onze voorwaarden en andere toepasselijke beleidsopties af te dwingen;
(e) om ons anderszins in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of onze schade te beperken.

Welke persoonsgegevens wij hierbij verwerken hangt af van de omstandigheden. Maar wij delen alleen die gegevens die nodig zijn voor het doel. Ook met wie wij persoonsgegevens delen hangt af van de omstandigheden. Zo zullen wij bij het uitblijven van een betaling onze vordering uit handen kunnen geven aan een door ons gecontracteerd incassobureau. In dat geval verstrekken wij het incassobureau de relevante gegevens van de vordering.

G - Delen van persoonsgegevens met derden

Car Driver Deals gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en deelt uw persoonsgegevens daarom niet zomaar met derden. Als wij persoonsgegevens delen doen wij dat alleen voor zover dit relevant en noodzakelijk is.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen binnen onze eigen groep. Wij delen persoonsgegevens met onze partners met wie wij samen onze dienstverlening uitvoeren. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens delen met partnerondernemingen en andere ondernemingen die betrokken of ondersteunend zijn bij de verkoop en verlening van onze producten en diensten. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij onder contractuele voorwaarden afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen. Daarnaast kan Car Driver Deals wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens te delen met toezichthoudende, fiscale of onderzoeksinstellingen. Indien doorgifte van uw gegevens plaatsvindt naar een land buiten de Europese Economische Ruimte zal Car Driver Deals zich ervan vergewissen dat een afdoende beschermingsniveau wordt gewaarborgd, zodat de nodige maatregelen en relevante controleprocedures worden gehanteerd om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens te beschermen, en dat deze doorgifte in overeenstemming is met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

H - Bewaartermijn van persoonsgegevens

H.1 Wettelijke bewaartermijn
Car Driver Deals houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Dat betekent dat bepaalde informatie zoals contracten en facturen worden bewaard zolang dat wettelijk verplicht is.
H.2 Fleasen en mobiliteitsdiensten
Als er geen sprake is van een wettelijke bewaartermijn, bewaart Car Driver Deals uw persoonsgegevens in principe niet langer dan strikt noodzakelijk. Omdat wij uw gegevens hebben ontvangen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, hebben wij uw gegevens in ieder geval nodig zolang het (individuele) contract nog loopt. Ook na einde van het contract hebben wij uw gegevens nog nodig voor de afhandeling van eventuele (verkeers-)boetes en/of schademeldingen. Omdat de praktijk uitwijst dat (vooral buitenlandse) verkeersboetes na einde contract nog kunnen binnenkomen, bewaren wij uw persoonsgegevens binnen de wettelijke bewaartermijn.

Car Driver Deals kan uw persoonsgegevens gebruiken voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. Alleen de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden bewaard, zoals bijvoorbeeld uw postcode. Overige gegevens die wij hiervoor niet nodig hebben (zoals uw naam) worden geanonimiseerd.

Soms is Car Driver Deals wettelijk verplicht bepaalde gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld facturen die op grond van belastingdienstwetgeving minimaal 7 jaar moeten worden bewaard. In die gevallen bewaart Car Driver Deals de gegevens zolang wettelijk is opgelegd.
H.3 Schadeafhandeling
Wij bewaren schadedossiers vijf jaar. Deze termijn is gelijk aan de civielrechtelijke verjaringstermijn.
H.4 Prospects
Hebt u een offerte opgevraagd, maar bent u geen klant geworden? Dan hebben wij uw gegevens niet meer nodig en bewaren wij deze niet langer dan de wettelijke bewaartermijn.
H.5 Sollicitanten
Hebt u gesolliciteerd bij Car Driver Deals, maar bent u niet aangenomen? Alle sollicitatiegegevens worden tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Alleen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, kan Car Driver Deals deze gegevens binnen de wettelijke bewaartermijn.
H.6 Contactpersonen zakelijke relaties
Als de contactpersoon van een zakelijke relatie wijzigt, dan passen wij dit aan binnen vier weken nadat wij de wijziging hebben doorgekregen.

I - Beveiliging van persoonsgegevens

Car Driver Deals behandelt al uw persoonsgegevens als vertrouwelijk en neemt daarmee ook veiligheidsmaatregelen op technisch of organisatorisch gebied, om uw gegevens tegen verlies of onwettige verwerking te beschermen. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Om die vertrouwelijkheid te waarborgen maakt Car Driver Deals gebruik van de nodige technische en organisatorische maatregelen. Car Driver Deals heeft verschillende organisatorische en technische maatregelen genomen om te zorgen dat uw persoonsgegevens goed zijn beveiligd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Car Driver Deals gebruikt hiervoor diverse beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en versleuteling, evenals de fysieke bescherming van de locaties waar persoonsgegevens worden bewaard. Mocht u, ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen, toch een inbreuk op de beveiliging signaleren, dan verzoeken wij u hiervan zo spoedig mogelijk een melding te maken bij Car Driver Deals ([email protected]).

J - Uw rechten

Als u uw door ons verwerkte persoonsgegevens wilt inzien, laten corrigeren of laten verwijderen, kunt u uw verzoek sturen naar onze klantenservice. Vermeld in uw verzoek zo duidelijk mogelijk welke actie u van ons verwacht en om welke persoonsgegevens het gaat. Wij kunnen uw verzoek alleen in behandeling nemen als u een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijvoegt. Daarom verzoeken wij u om een kopie van uw legitimatiebewijs te uploaden. Vergeet daarbij niet om uw BSN en pasfoto onzichtbaar te maken. Wij hebben de kopie nodig om ons te beschermen tegen (identiteits-)fraude. Wij handelen uw verzoek doorgaans af binnen 14 dagen. Als wij door omstandigheden meer tijd nodig hebben, dan informeren wij u hierover binnen de genoemde termijn. Wij proberen uw verzoek zo snel mogelijk te verwerken, en in ieder geval binnen de wettelijk toegestane termijn. Wij kunnen niet altijd aan uw verzoek voldoen. Soms zijn wij wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren voor administratieve doeleinden of hebben wij uw gegevens nodig voor de afhandeling van een schadedossier. U kunt erop rekenen dat wij uw persoonsgegevens niet langer opslaan dan wettelijk verplicht of strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen. Verder hebt u het recht kosteloos bezwaar te maken als u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen aan het onderdeel van Car Driver Deals waarmee u zaken doet, gebruikmaken van het adres dat u vindt in onze mailing aan u of door te klikken op ‘afmelden’ in de betreffende mail. Ook als u gebruik wilt maken van uw recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan uzelf of een derde partij, kunt u uw verzoek sturen naar onze klantenservice.

K - Als u geen persoonsgegevens wilt verstrekken

Als wij van u of uw werkgever niet alle gevraagde persoonsgegevens ontvangen, kunnen wij mogelijk niet onze hele dienstverlening aan u verlenen.

L - Aanpassingen van het Car Driver Deals Privacy Statement

Dit Car Driver Deals Privacy Statement kan te allen tijden worden aangepast door Car Driver Deals. Op onze website (www.cardriverdeals.com) vindt u altijd de meest recente versie. Door gebruik te maken van producten of diensten van Car Driver Deals of door het invullen van uw gegevens op de website van Car Driver Deals gaat u akkoord met het Car Driver Deals Privacy Statement. U vindt het Car Driver Deals Privacy Statement op onze website.

M - Contact

Wilt u contact met ons opnemen of heeft u vragen over het Car Driver Deals Privacy Statement? Dan kunt u per e-mail ([email protected]) contact met ons opnemen.